Propozice


JAK BUDE SOUTĚŽ PROBÍHAT?

Registrace – týmy, které chtějí soutěžit, se zaregistrují podle pokynů na poharvedy.cz, kde budou zveřejňovány veškeré informace a kde také bude probíhat korespondenční část soutěže. Uzávěrka registrací je 10. ledna 2016, po tomto datu již nebude možné se do soutěže přihlásit.

Korespondenční částod 1. ledna 2016 do 30. dubna 2016 se budete bavit řešením zadaných úkolů, bádat nad problémy a provádět pokusy. Ke konci každého měsíce odevzdáte svá řešení. V průběhu května 2016 korespondenční část vyhodnotíme a určíme finalisty.

Finálové setkání – nejlepší týmy z korespondenční části soutěže postoupí do mezinárodního finále, které proběhne od 17. do 19. června 2016 v České republice. Ve finále představíte ostatním soutěžícím svůj tým, předvedete finálový pokus a odprezentujete také své výsledky z korespondenční části soutěže. Vítězný tým získá putovní Pohár vědy.

KOMU JE SOUTĚŽ URČENA?

 • Debrujárské kluby - soutěžní úkoly řešíte jako tým v rámci debrujárského klubu.
 • Školní týmy - do soutěže se může přihlásit také třída či jiná školní skupina.
 • Rodinné týmy, kamarádi - máte-li dostatek příbuzných nebo kamarádů, postavte svůj tým i Vy.

V korespondenční části není počet členů ani vedoucích v týmu omezen. Při postupu do finále vás bude reprezentovat čtyřčlenné družstvo doprovázené jedním vedoucím klubu, učitelem nebo jinou osobou starší 18 let.

Týmy soutěžící v 1. kategorii (Mateřské školy a předškoláci) se mezinárodního finále neúčastní a budou oceněny samostatně.

VĚKOVÉ KATEGORIE

 1. Mateřské školy a předškoláci (nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše MŠ)
 2. První stupeň základních škol (nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 5. ročník ZŠ)
 3. Druhý stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií (nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 9. ročník ZŠ, sekundu šestiletého nebo kvartu osmiletého gymnázia)
 4. Střední školy (nejstarší člen týmu navštěvuje nejvýše 3. ročník SŠ, kvintu šestiletého nebo septimu osmiletého gymnázia)

ÚKOLY A JEJICH PLNĚNÍ

V každém ze čtyř soutěžních kol budete plnit úkoly z následujících oblastí

 • Kreativita (30%)
 • Teorie a výzkum (20%)
 • Praxe a projekt (50%)

Procenta vyjadřují max. možného bodového zisku v jednotlivých oblastech.

Postup řešení jednotlivých úkolů, výsledky bádání a další informace související se soutěžními úkoly zapisujte a dokumentujte fotografiemi. Pro hodnocení je zásadní vlastní tvorba členů týmu (obrázky, fotografie, náčrtky, výrobky apod.), nikoliv vedoucího. Na vypracování úkolů a odeslání řešení máte jeden měsíc. Zadání úkolů z minulého ročníku si můžete prohlédnout na stránkách soutěže.

ODESÍLÁNÍ ŘEŠENÍ

Řešení se odesílají prostřednictvím stránek soutěže, vždy nejpozději poslední den daného měsíce do 24.00 hod., kdy se možnost odevzdání řešení uzavře.

Náležitosti odevzdávaného řešení

 • řešení musí být ve stanoveném termínu nahráno do systému na stránkách soutěže,
 • nahrává se v podobě jednoho souboru ve formátu PDF o maximální velikosti 10 MB,
 • veškerý obsah souboru (texty, náčrtky, fotografie, ...) nepřesáhne rozsah 3 stran formátu A4,
 • veškerý text musí být bezproblémově čitelný (jednoduchý font, minimální velikost písma 11).

Po zkušenostech z předchozích let zdůrazňujeme, že pozdě odevzdaná řešení, jiným způsobem odevzdaná řešení (mailem, v jiném formátu než PDF, více souborů, ...) nebo řešení jinak nevyhovující těmto pravidlům nebudou hodnocena. Doporučujeme, abyste si nahrávání řešení vyzkoušeli v předstihu a odevzdání finální verze vašeho řešení nenechávali na poslední chvíli.

Své výrobky neposílejte! K jejich prezentaci budou vyzvány týmy postupující do mezinárodního finále.

Řešení korespondenčních kol zasílají týmy ve svém jazyce.

Při neočekávaných situacích, námitkách, případně podaných protestech, má právo definitivního rozhodnutí organizační tým soutěže.

KONZULTACE

Pro nejběžnější dotazy je na stránkách soutěže připravena sekce Časté dotazy. Nenaleznete-li odpověď tam, můžete se obrátit na organizátory soutěže nebo konzultanty zadání uvedené v sekci Kontakty.