O soutěži

Prostřednictvím soutěže Pohár vědy chceme mladou generaci - již od nejútlejšího věku - vést k zájmu o fyziku a další přírodní vědy, který dlouhodobě spíše upadá. Soutěžící týmy řeší ve čtyřech kolech zábavné úkoly, bádají nad problémy a provádějí pokusy. Nejlepší týmy postoupí do mezinárodního finále, které se uskuteční v červnu 2016.

Letošní pátý ročník Poháru vědy, s podtitulem ROJKO 2016, probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, za podpory Nadačního fondu Neuron a dalších partnerů a sponzorů. Na přípravě soutěžních úkolů, které každoročně obměňujeme, se podílí lektoři z Katedry didaktiky fyziky Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Dílčí cíle projektu

 • zapojit co možná nejširší okruhu dětí a mládeže, od mateřských až po střední školy,
 • na základě více než dvacetiletých zkušeností dále rozvíjet původní debrujárskou myšlenku popularizace a tzv. "odmystifikace“ vědy,
 • vést účastníky soutěže k samostatnosti, minimalizovat pomoc dospělých vedoucích týmu,
 • přitáhnout mladou generaci k soustavnějšímu zájmu o vědu a techniku.

Věříme, že s pomocí kvalitních partnerů a sponzorů budeme i nadále stanovených cílů dosahovat.

Organizátor Poháru vědy, Asociace malých debrujárů České republiky (AMD ČR) je součástí Mezinárodní federace malých debrujárů (FIPD), hnutí působícího ve více než 49 zemích všech kontinentů. Soutěž Pohár vědy navazuje na celou řadu dosavadních aktivit v oblasti popularizace vědy mezi dětmi a mládeží, které AMD ČR pořádá a organizuje již od svého vzniku v roce 1992.

Putovní pohár, symbol a hlavní výhru soutěže, věnoval Doc. RNDr. Milan Rojko, CSc., čestný prezident českých debrujárů.

Historie debrujárských soutěží (předchůdci Poháru vědy)

 • Expedice Les Chapeaux 1995, Kloubouky u Brna (Bdinková)
 • Expedice země 1996, Brankovice (Hejný, Lánský)
 • Stroj času 1997, Bučovice (Budík, Vylamová)
 • Mea Terra 1998, Litomyšl (Coufal)
 • Hydro 1999, Tábor (Novotný)
 • S debrujáry na Slovácko 2000, Uherské Hradiště (Ondrušek)
 • Kámen mudrců 2001, Frýdek-Místek (Lepík)
 • Melodie pod Ještědem 2002, Liberec (Meixnerová)
 • RAFAN 2003, Brno (Bdinková, Zapletal)
 • Setkání 2004, Litomyšl (Coufal)
 • Einstein 2005, Stříbro (Soukupová)
 • Oldra 2006, Třinec (Petr)
 • Živlík 2007, Litovel (Černá)
 • Šifra Komenského 2008, Uherský Brod (Rytířová)
 • Pokusmánie 2009, Plzeň (Soukupová)
 • ExpertiQ 2010, Liberec (Bittnerová, Drozd, Zapletal)
 • Mudrc 2011, Frýdek-Místek (Lepík)

Historie Poháru vědy

 1. ročník POHÁR VĚDY - Koumes 2012, Litomyšl (Zapletal, Rojko, Drozd, Houfková, Coufal)
 2. ročník POHÁR VĚDY - Nobel 2013, Nymburk (Zapletal, Rojko, Drozd, Houfková, Michálek)
 3. ročník POHÁR VĚDY - Kvark 2014, Nymburk (Zapletal, Rojko, Drozd, Houfková, Michálek)
 4. ročník POHÁR VĚDY - Neuron 2015, Nymburk (Zapletal, Drozd, Scholze)